Best АКУМУЛАТОРИ products

Избери теглич:


АКУМУЛАТОРИ с високо качество и гаранция

Автомобилен акумулатор е тип акумулатор, доставящ електрическа енергия в автомобила. Изобретен е през 1859 г. от френския физик Гастон Планте . Макар че се е променил от гледна точка на конструкция, акумулаторът, който ние използваме днес в автомобилите, е изработен от последователно свързани 2-волтови елемента, всеки от които е абсолютно подобен на елемента на Гастон Планте.

Той може да бъде стартерен, доставящ електричество до стартера, светлините и запалителната система на двигателя, или тягов – използван като основен източник на енергия в електромобила.

Автомобилните акумулатори са най-често оловно-киселинни акумулатори, осигуряващи напрежение от 12 V (по-точно 12,6 V). За тази цел те съдържат шест клетки, свързани последователно, всяка от които има номинално напрежение от 2 до 2,1 V. Както и другите акумулатори от този тип, той е направен от електроди, съдържащиолово и оловен диоксид. Тези пластини са потопени в електролит, съставен от приблизително 35% сярна киселина и 65% дестилирана вода. Вследствие на протичащата електрохимична реакция химическата енергия се превръща в електрическа. При разреждането на акумулатора материалът на електродите реагира с киселината от електролита, превръщайки се и в двата случая в оловен сулфат. Когато акумулаторът се зарежда, протича обратната реакция. Оловният сулфат се превръща съответно в олово и оловен диоксид, възстановявайки електродите до началното им състояние.

Тъй като оловният диоксид и оловният сулфат са кристални порьозни вещества, те са поставени в метална решетка за по-добра механична устойчивост. Към електродния материал се добавят различни вещества – калцийкадмий или стронций за промяна на плътносттатвърдостта или порьозносттата. Това позволява по-лесното производство на електродите.

 

Зареждане и разреждане

При натоварване или при стоене с времето акумулаторът се разрежда (респ. саморазрежда) вследствие на електрохимична реакция, при което се изразходват оловото и оловният диоксид и се получава оловен сулфат (т.нар. сулфатиране). Образуваният оловен сулфат е под формата на фини бели кристали с много голяма повърхност. При дълго стоене в разредено състояние или при много дълбоко разреждане кристалите се срастват и се образуват по-едри кристали с много по-малка повърхност. В този случай акумулаторът губи голяма част от капацитета си, защото само една част от едрите кристали може да се превърне обратно в олово/оловен диоксид. Поради намалената повърхност се редуцира значително и максималният ток, който може да се отдаде при стартиране на автомобила.

За да не се допусне това, неизползваните акумулатори трябва да се зареждат периодично със зарядно устройство. При нормална работа на алтернатора (генератора) в автомобила енергията, изразходвана при стартирането на двигателя, се възстановява и акумулатора се зарежда напълно. Изключение са случаите на кратковременни пътувания, особено при използването на много електрически консуматори (климатик и вентилатор, осветление и други) – акумулаторът може да не се зареди напълно.

При зареждането на разреден акумулатор се прилагат няколко метода. Най-щадящият от тях се нарича продължително зареждане. Другите са бавно и ускорено зареждане, като вторият е най-вреден за акумулатора. Напрежението при зареждане трябва да е по ниско от около 14,4 V, в противен случай в акумулатора се образуват водород и кислород вследствие електролиза на водата.

Зареждането (както и разреждането) зависят от редица фактори като: началното състояние, до какво крайно състояние се разрежда, възрастта, капацитета, товара, температурата и др. За напълно зареден акумулатор теоретичното максималното време на работа се получава, като капацитетът в амперчаса (A·h или Ah) се раздели на протичащия ток в ампери (A). Например нов акумулатор с капацитет 72 Ah при товар от 10 A би трябвало да издържи 7,2 часа до пълно разреждане. На практика количеството достъпна за използване енергия е ограничена до част от теоретичния капацитет в зависимост тип на батерията, технологични особености, характер на зарядно-разрядния цикъл и изисквания за продължителност на живота и. Например, приема се за нормално едно продължително разреждане до 50% от капацитета за тягов оловен акумулатор, докато за стартерна батерия това е силно непрепоръчително.

Когато акумулаторът остарее, капацитетът му намалява поради частично сулфатиране на електродите. При ниски температури максималният ток, който може да протече, е много нисък и не е достатъчен за стартиране на автомобила.

 

Акумулаторът е сърцето на автомобила, неговата сила за живот. Редовната проверка е от съществено значение, тъй като добрите 

шофьорски навици могат да удължат

живота на батерията и да предотвратят повредата на превозното средство.

Ние знаем това и  предварително сме се погрижили за „ здравословното състояние ” на Вашия автомобил!

 


Филтрирано търсене


Акумулатор VARTA Silver Dynamic 110ah

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 110ah

Aкумулатор VARTA Silver Dynamic 110ah / 12 V / 920A R+  Пусков ток : ..

260.00лв

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 52ah

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 52ah

Aкумулатор VARTA Silver Dynamic 52ah / 12 V / 520A R+  Пусков ток : ..

127.00лв

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 54ah

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 54ah

Aкумулатор VARTA Silver Dynamic 54ah / 12 V / 530A R+  Пусков ток : ..

130.00лв

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 61ah

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 61ah

Aкумулатор VARTA Silver Dynamic 61ah / 12 V / 600A R+  Пусков ток : ..

151.00лв

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 63ah

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 63ah

Aкумулатор VARTA Silver Dynamic 63ah / 12 V / 610A R+  Пусков ток : ..

154.00лв

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 74ah

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 74ah

Aкумулатор VARTA Silver Dynamic 74ah / 12 V / 750A R+  Пусков ток : ..

173.00лв

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 77ah

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 77ah

Aкумулатор VARTA Silver Dynamic 77ah / 12 V / 780A R+  Пусков ток : ..

183.00лв

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 85ah

Акумулатор VARTA Silver Dynamic 85ah

Aкумулатор VARTA Silver Dynamic 85ah / 12 V / 800A R+  Пусков ток : ..

201.00лв

Акумулатор YUASA YBX3000 45ah

Акумулатор YUASA YBX3000 45ah

Aкумулатор YUASA YBX3000 45ah / 12 V / 400A L+  Пусков ток : ..

104.00лв

Акумулатор YUASA YBX3000 45ah

Акумулатор YUASA YBX3000 45ah

Aкумулатор YUASA YBX3000 45ah / 12 V / 425A R+  Пусков ток : ..

89.00лв

Акумулатор YUASA YBX3000 45ah

Акумулатор YUASA YBX3000 45ah

Aкумулатор YUASA YBX3000 45ah / 12 V / 400A R+  Пусков ток : ..

116.00лв

Акумулатор YUASA YBX3000 60ah

Акумулатор YUASA YBX3000 60ah

Aкумулатор YUASA YBX3000 60ah / 12 V / 550A R+  Пусков ток : ..

116.00лв

Акумулатор YUASA YBX3000 71ah

Акумулатор YUASA YBX3000 71ah

Aкумулатор YUASA YBX3000 71ah / 12 V / 650A R+  Пусков ток : ..

145.00лв

Акумулатор YUASA YBX3000 75ah

Акумулатор YUASA YBX3000 75ah

Aкумулатор YUASA YBX3000 75ah / 12 V / 650A R+  Пусков ток : ..

148.00лв

Акумулатор YUASA YBX3000 95ah

Акумулатор YUASA YBX3000 95ah

Aкумулатор YUASA YBX3000 95ah / 12 V / 850A R+  Пусков ток : ..

152.00лв

Акумулатор YUASA YBX3031 70ah

Акумулатор YUASA YBX3031 70ah

Aкумулатор YUASA YBX3031 70ah / 12 V / 570A L+  Пусков ток : ..

150.00лв

Акумулатор YUASA YBX5000 100ah

Акумулатор YUASA YBX5000 100ah

Aкумулатор YUASA YBX5000 100ah / 12 V / 900A R+  Пусков ток : ..

207.00лв

Показани 201 от 217 | 217 (11 Страници)