Best АКУМУЛАТОРИ products

Избери теглич:


АКУМУЛАТОРИ с високо качество и гаранция

Автомобилен акумулатор е тип акумулатор, доставящ електрическа енергия в автомобила. Изобретен е през 1859 г. от френския физик Гастон Планте . Макар че се е променил от гледна точка на конструкция, акумулаторът, който ние използваме днес в автомобилите, е изработен от последователно свързани 2-волтови елемента, всеки от които е абсолютно подобен на елемента на Гастон Планте.

Той може да бъде стартерен, доставящ електричество до стартера, светлините и запалителната система на двигателя, или тягов – използван като основен източник на енергия в електромобила.

Автомобилните акумулатори са най-често оловно-киселинни акумулатори, осигуряващи напрежение от 12 V (по-точно 12,6 V). За тази цел те съдържат шест клетки, свързани последователно, всяка от които има номинално напрежение от 2 до 2,1 V. Както и другите акумулатори от този тип, той е направен от електроди, съдържащиолово и оловен диоксид. Тези пластини са потопени в електролит, съставен от приблизително 35% сярна киселина и 65% дестилирана вода. Вследствие на протичащата електрохимична реакция химическата енергия се превръща в електрическа. При разреждането на акумулатора материалът на електродите реагира с киселината от електролита, превръщайки се и в двата случая в оловен сулфат. Когато акумулаторът се зарежда, протича обратната реакция. Оловният сулфат се превръща съответно в олово и оловен диоксид, възстановявайки електродите до началното им състояние.

Тъй като оловният диоксид и оловният сулфат са кристални порьозни вещества, те са поставени в метална решетка за по-добра механична устойчивост. Към електродния материал се добавят различни вещества – калцийкадмий или стронций за промяна на плътносттатвърдостта или порьозносттата. Това позволява по-лесното производство на електродите.

 

Зареждане и разреждане

При натоварване или при стоене с времето акумулаторът се разрежда (респ. саморазрежда) вследствие на електрохимична реакция, при което се изразходват оловото и оловният диоксид и се получава оловен сулфат (т.нар. сулфатиране). Образуваният оловен сулфат е под формата на фини бели кристали с много голяма повърхност. При дълго стоене в разредено състояние или при много дълбоко разреждане кристалите се срастват и се образуват по-едри кристали с много по-малка повърхност. В този случай акумулаторът губи голяма част от капацитета си, защото само една част от едрите кристали може да се превърне обратно в олово/оловен диоксид. Поради намалената повърхност се редуцира значително и максималният ток, който може да се отдаде при стартиране на автомобила.

За да не се допусне това, неизползваните акумулатори трябва да се зареждат периодично със зарядно устройство. При нормална работа на алтернатора (генератора) в автомобила енергията, изразходвана при стартирането на двигателя, се възстановява и акумулатора се зарежда напълно. Изключение са случаите на кратковременни пътувания, особено при използването на много електрически консуматори (климатик и вентилатор, осветление и други) – акумулаторът може да не се зареди напълно.

При зареждането на разреден акумулатор се прилагат няколко метода. Най-щадящият от тях се нарича продължително зареждане. Другите са бавно и ускорено зареждане, като вторият е най-вреден за акумулатора. Напрежението при зареждане трябва да е по ниско от около 14,4 V, в противен случай в акумулатора се образуват водород и кислород вследствие електролиза на водата.

Зареждането (както и разреждането) зависят от редица фактори като: началното състояние, до какво крайно състояние се разрежда, възрастта, капацитета, товара, температурата и др. За напълно зареден акумулатор теоретичното максималното време на работа се получава, като капацитетът в амперчаса (A·h или Ah) се раздели на протичащия ток в ампери (A). Например нов акумулатор с капацитет 72 Ah при товар от 10 A би трябвало да издържи 7,2 часа до пълно разреждане. На практика количеството достъпна за използване енергия е ограничена до част от теоретичния капацитет в зависимост тип на батерията, технологични особености, характер на зарядно-разрядния цикъл и изисквания за продължителност на живота и. Например, приема се за нормално едно продължително разреждане до 50% от капацитета за тягов оловен акумулатор, докато за стартерна батерия това е силно непрепоръчително.

Когато акумулаторът остарее, капацитетът му намалява поради частично сулфатиране на електродите. При ниски температури максималният ток, който може да протече, е много нисък и не е достатъчен за стартиране на автомобила.

 

Акумулаторът е сърцето на автомобила, неговата сила за живот. Редовната проверка е от съществено значение, тъй като добрите 

шофьорски навици могат да удължат

живота на батерията и да предотвратят повредата на превозното средство.

Ние знаем това и  предварително сме се погрижили за „ здравословното състояние ” на Вашия автомобил!

 


Филтрирано търсене


Акумулатор BANNER Buffalo Bull 180ah

Акумулатор BANNER Buffalo Bull 180ah

Aкумулатор BANNER Buffalo Bull 180ah  / 12 V / 1000A  ..

418.00лв

Акумулатор BANNER Buffalo bull 225ah

Акумулатор BANNER Buffalo bull 225ah

Aкумулатор BANNER Buffalo Bull 225ah  / 12 V / 1150A  ..

517.87лв

Акумулатор BANNER Buffalo Bull Profesional 180ah

Акумулатор BANNER Buffalo Bull Profesional 180ah

Aкумулатор BANNER Buffalo Bull Professional 180ah  / 12 V / 1000A  ..

374.00лв

Акумулатор BANNER Buffalo Bull SHD (Камион) 140ah

Акумулатор BANNER Buffalo Bull SHD (Камион) 140ah

Aкумулатор BANNER Buffalo Bull SHD (Камион) 140ah  / 12 V / 720A L+ ..

300.00лв

Акумулатор BANNER Power Bull "Pro" 100ah

Акумулатор BANNER Power Bull "Pro" 100ah

Aкумулатор BANNER Power Bull  "Pro" 100ah / 12 V / 800A R+  Пуск..

308.00лв

Акумулатор BANNER Power Bull "Pro" 77ah

Акумулатор BANNER Power Bull "Pro" 77ah

Aкумулатор BANNER Power Bull  "Pro" 77ah / 12 V / 680A R+  Пуско..

224.00лв

Акумулатор BANNER Power Bull "Pro" 84ah

Акумулатор BANNER Power Bull "Pro" 84ah

Aкумулатор BANNER Power Bull  "Pro" 84ah / 12 V / 700A R+  Пуско..

219.00лв

Акумулатор BANNER Professional 225ah

Акумулатор BANNER Professional 225ah

Aкумулатор BANNER Professional 225ah  / 12 V / 1150A  ..

523.00лв

Акумулатор BANNER Running Bull 60ah

Акумулатор BANNER Running Bull 60ah

Aкумулатор BANNER Running Bull 60ah / 12 V / 560A R+  Пусков ток : ..

199.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 30ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 30ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 30ah / 12 V / 300A R+  Пусков ток : ..

127.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 30ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 30ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 30ah / 12 V / 300A L+  Пусков ток : ..

127.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 35ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 35ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 35ah / 12 V / 260A R+  Пусков ток : ..

100.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 44ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 44ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 44ah / 12 V / 360A R+  Пусков ток : ..

135.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 45ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 45ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 45ah / 12 V / 400A R+  Пусков ток : ..

140.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 45ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 45ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 45ah / 12 V / 300A R+  Пусков ток : ..

144.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 45ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 45ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 45ah / 12 V / 300A L+  Пусков ток : ..

144.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 55ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 55ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 55ah / 12 V / 450A R+  Пусков ток : ..

119.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 60ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 60ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 60ah / 12 V / 480A L+  Пусков ток : ..

135.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 60ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 60ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 60ah / 12 V / 420A L+  Пусков ток : ..

141.00лв

Акумулатор BANNER Starting Bull 60ah

Акумулатор BANNER Starting Bull 60ah

Aкумулатор BANNER Starting Bull 60ah / 12 V / 675A L+  Пусков ток : ..

216.00лв

Показани 1 от 20 | 222 (12 Страници)